sanad.zemanat

اجاره سند برای آزادی زندانی

sanad.zemanat

اجاره سند برای آزادی زندانی

اجاره سند و وثیقه ملکی شش دانگ و معتبر جهت ضمانت آزادی زندانی در دادگاه و دادسرا برای آزادی زندانی

آخرین مطالب

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۹ ثبت شده است

اجاره سند برای ضمانت اعسار-سند اجاره ای برای زندانی

 لازم ‌است ‌برخی ‌از اصلاحات‌ و تعاریف‌ حقوقی‌ مربوط‌ به‌ شخص‌ بدهکار،توانایی‌ های ‌پرداختی ‌که ‌قانون‌ برای‌ این ‌افراد در نظر میگیرد ‌را بدانید...

 


قیمت ‌سند اجاره ای برای زندانی -وثیقه ‌گذار ‌و شخص‌ معسر-وثیقه-سند اجاره ‌ای‌ برای ‌ضمانت‌ اعسار.

 وثیقه‌ اجاره‌ ای ‌برای ‌ضمانت‌ اعسار ‌در تهران-سند اجاره‌ ای ‌برای‌ ضمانت‌ اعسار در کرج.

 وثیقه‌ اجاره‌ای ‌در تهران-سند اجاره‌ ای ‌در تهران-سند گذار برای‌ ضمانت ‌اعسار-تهیه ‌سند

برای ‌ضمانت ‌اعسار.

 

 به‌ چه ‌کسی‌ معسر میگویند؟

 معسر به‌ کسی‌ گفته ‌میشود که ‌به‌ دلیل‌ نداشتن ‌مال ‌و یا نتوانستن ‌پرداخت ‌بدهی ‌خود،

 امکان پرداخت ‌هزینه‌‌‌های‌ محاکمه‌ و یا بدهی‌های ‌خود را ندارد.

  "اعسار"

 اعسار‌ را‌ به ‌سختی ‌و رنج ‌و نداشتن ‌معنی‌ کرده‌اند،پرداخت ‌بدهی‌ها و قرضهایش‌ ندارد.

 این‌ شخص‌ دچار اعسارشده ‌است،و امکا‌ن ‌باز پرداخت‌ بدهی‌های ‌خود را ندارد.

  بدانید(سند اجاره ای برای زندانی)

 با‌ تعریفی ‌که‌ از ‌معسر شد دریافتیم ‌که‌ این‌ شخص‌ حتی‌ ممکن ‌است‌ از پس‌ هزینه‌های‌،

 دادرسی‌ خود برنیایید و نتواند برای‌ احقاق‌ حق‌ خود وکیل ‌بگیرد،

 که ‌در اینمواقع ‌با مراجعه ‌به ‌مراجع ‌قضایی‌ میتواند وکیل‌ معاضدتی‌ بگیرد. 

 تعریف‌ وکیل‌ معاضدتی

 هنگامی‌ که ‌شخصی ‌توانایی ‌پرداخت ‌حق‌الوکاله ‌را نداشته‌ باشد میتواند از کانون ‌وکلا،درخواست ‌وکیل ‌معاضدتی ‌نماید.کانون ‌پس‌ از بررسی‌ شرایط ‌‌‌شخص ‌متقاضی،‌برای‌‌ وی‌ وکیل ‌معاضدتی ‌در نظر میگیرد،این‌ وکیل ‌مخصوص ‌افرادی‌ میباشد که،قادر به‌ پرداخت ‌هزینه‌ها‌ی‌ وکیل‌ نیستند،چون ‌وکیل ‌معاضدتی‌ حق‌ دریافت‌ هیچ‌ نوع ‌وجهی ‌تحت‌ عنوان ‌حق‌ المشاوره،حق ‌الوکاله ‌و...را به‌ غیر از هزینه تمبر دادرسی ‌از موکل ‌خود ‌ندارد.

 

مشاوره جهت ‌سند اجاره ای برای زندانی

09393718833

09211995923

 بدانید(سند اجاره ای برای زندانی)

قانون‌ مربوط به‌ اعسار اولین ‌بار در ایران ‌سال 1313 تصویب ‌شد.این‌ قانون ‌دچار اصلاحاتی ‌شد.با توجه ‌به ‌این‌ قانون ‌میتوان ‌به ‌ماده 652 قانون ‌مدنی،‌اشاره‌ کرد."در زمان ‌طلب‌ کردن ‌بدهی ‌حاکم ‌با توجه ‌به ‌اوضاع و شرایط ‌شخص‌ مقروض‌" مهلت ‌یا اقساطی ‌را قرار می دهد.

 چه‌ کسی ‌میتواند‌ دادخواست ‌اعسار بدهد ؟

 فرد اگر ‌بنا به‌ گفته ‌خودش‌ دچار اعسار شده ‌است‌ نمیتواند نزد دادگاه ‌درخواست‌ اعسار بدهد.فردی‌ میتواند ادعای ‌اعسار بدهد که،شخصی‌ طلبکار برعلیه ‌او شکایت‌ کرده ‌است.هنگامی ‌که ‌ادعای ‌اعسار معسر تایید شد، رای‌ نهایی ‌برای‌ قطعیت،‌محکومیت‌ بدهکار و اجرائیه‌ از طرف‌ دادگاه‌ صادر میشود.و فرد میتواند جهت آزادی از سند اجاره ای برای زندانی استفاده نماید.

‌خانواده‌ محترم ‌زندانی ‌وبلاگ ‌ما با هدف ‌خیرخواهانه‌ و آزادی ‌زندانیانی ‌که،
 نیاز بهسند اجاره ای برای زندانی،وثیقه‌،ضمانت‌ با وثیقه ‌در ‌دادگاه‌ و دادسرا جهت ‌آزدی ‌خود دارند،ایجاد شده‌ است.

 خدمات‌ گروه‌ مشاورحقوقی ‌رستا جهت ‌ضمانت ‌آزادی‌زندانی

 •  اجاره‌ سند برای ‌ضمانت ‌آزادی ‌زندانی
 • اجاره سند برای ضمانت اعسار
 • قیمت‌ سند اجاره‌ای ‌برای ‌زندانی
 • تهیه ‌سند اجاره‌ای ‌برای‌ زندانی
 • سندگذار برای ‌ضمانت ‌اعسار
 • وثیقه‌ گذار برای‌ دادگاه ‌و دادسرا
 • اجاره‌ سند برای ‌دادگاه ‌و دادسرا
 • نمونه‌ قرار داد اجاره ‌سند برای ‌زندانی
 • قیمت‌ وثیقه‌ برای ‌ضمانت ‌اعسار
 • وثیقه ‌برای ‌ضمانت‌ اعسار
 • وثیقه‌ برای ‌آزادی ‌زندانی‌
 • ارائه‌ سند برای ‌ضمانت ‌اعسار

  کسانی ‌که ‌به ‌دنبال‌ آزادی ‌زندانی ‌خود هستند،و لازمه‌ این ‌آزادی ‌با ارائه ‌وثیقه،سند اجاره ای برای زندانی به ‌دادگاه ‌امکان‌ پذیر میباشد،ما آمده‌ایم‌ تا این ‌دغدغه ‌شما‌ را حل‌ نماییم.

سند اجاره ای برای زندانی

 متهمینی‌ که ‌نیاز‌ به ‌وثیقه‌ ملکی ‌جهت ‌ضمانت ‌اعسار-سند اجاره ای برای زندانی خود دارند، دیگر نگران ‌نباشند،ما با اجاره ‌سند برای ‌وثیقه ‌زندانی ‌این‌ مشکل ‌را حل ‌کرده‌ایم.


 

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۵۳
آریا مهر

 اجاره سند برای آزادی زندانی-قیمت اجاره سند برای دادگاه و دادسرا-نمونه قرار داداجاره سند برای زندانی-وثیقه اجاره ای برای زندانی-اجاره وثیقه برای دادگاه-قیمت اجاره وثیقه در تهران-اجاره سند در تهران.

باسلام: 

شرحی بر مختصر فعالیت گروه مشاور حقوقی رستا ما و همکارانمان در این گروه به آزادی متهمانی میپردازیم که نیاز به اجاره سند و وثیقه ملکی جهت ضمانت در دادگاه و دادسرا دارند.

جالب است بدانید برخی از افرادی که به عنوان مطلع در مراجع قضائی حضور پیدا میکنند به دلیل رسیدگی به پرونده یا رفع اتهام شدنشان برایشان دستور بازداشت موقت صادر میشود. که در این میان از سوی مرجع قضائی برایشان " قرار وثیقه صادر میشود.که میتوانند با بازداشت وثیقه مورد نظر که به ارزش مبلغ قرار وثیقه صادر شده میباشد تا زمان رسیدگی به پرونده خود،آزاد باشند...

در این میان و بین بازداشت شدگان افرادی میباشند که بنا به هردلیلی دسترسی به سند ملکی شش دانگ ندارند که این عزیران میتوانند ازطریق دفاتر ما و همکارانمان به اجاره سند و وثیقه اجاره ای برای آزادی خود بپردازند.

آیا می توانیم از سند جهت اجاره برای وثیقه زندانی استفاده کنم؟

بسیاری از مشاوران حقوقی وثیقه-سنداین امکان را به شما می دهند که برایتان سند ملکی موردنظرتان را از طریق سند گذاران خود تهیه نمایند.

این بدان معنی است که آنها تا زمانی که کل پرونده در دادگاه حل نشده باشد ، وثیقه ای به نام شما در دادگاه بازداشت میکنند.

چه چیزی می توانید به عنوان وثیقه برای ضمانت در دادگاه و دادسرا استفاده کنید؟

در اینجا پنج مورد از رایج ترین مواردی که برای وثیقه مورد استفاده قرار می گیرند ، آورده شده است.

1) هر نوع وسیله نقلیه با ارزش.بسیاری ازافرادصاحب یک ماشین ،کامیون هستند که می توانند به عنوان وثیقه برای تأمین وثیقه خود را ارائه دهند.

2) املاک و مستغلات.

3) فلزات گرانبها و / یا جواهرات.

4) پس انداز و سرمایه گذاری.

5) موارد قابل گرو.

در هنگام صدور قرار وثیقه ،ممکن است گاهی اوقات موظف به ارائه وثیقه باشید یا چیزی را بپردازید که اگر متهم در دادگاه حاضرنشد، اموال یا مال معرفی شده به نفع دادگاه ضبط شود.وثیقه باید به مقدار مشخصی برسد ،و ملک یا دارایی معمولاً متداولترین وثیقه است.

تلفن تماس جهت دریافت مشاوره رایگان و سند جهت اجاره برای وثیقه زندانی:

09196348094

09211995923

 

سند جهت اجاره برای وثیقه زندانی

 • اجاره سند جهت ضمانت در داگاه و دادسرا
 • قیمت اجاره سند برای زندانی در دادگاه و دادسرا 
 • فروش سند برای وثیقه زندانی 
 • نمونه قرار داداجاره سند برای زندانی 
 • اجاره سند برای ضمانت زندانی تعزیرات
 • سند جهت اجاره برای وثیقه زندانی
 • سند جهت ضمانت حسن انجام کارپیمانکاران
 • اجاره وثیقه برای دادگاه و داسرا در تهران
 • سند جهت اجاره برای وثیقه زندانی تهران

سوالاتی که مردم نیز می پرسند:

خانواده های محترم قبل از تماس با مشاوران ما لازم است برخی اطلاعات از قبیل:

 1. اتهام متهم
 2. دادگاه / دادسرا
 3. شعبه
 4. مبلغ قرار وثیقه متهم را بدانند تا مشاوران ما بتوانند بهترین راهنمایی را در اختیار این عزیزان قرار بدهند.

این پیام مسرت بخش در خصوص اجاره وثیقه و سند اجاره ای را هم باید به افرادی بدهیم که در تعزیرات حکومتی(کالای قاچاق)- جهت ضمانت رفع ممنوع الخروجی - ضمانت حسن انجام کار پیمانکاران جهت دریافت نمایندگی -انجام پروژه های شرکتی و ... نیاز به اجاره سند دارند ما میتوانیم به لطف خدا و همکاری سندگذارانمان به کمک آنها بپردازیم.

 به غیر از دادگاه و داسرا افراد دیگری در تعزیرات حکومتی(کالای قاچاق)نیاز به وثیقه گذار جهت ضمانت آزادی خود دارند،که برای این افراد هم سند اجاره داده میشود،تا مبلغ وثیقه صادر شده خود از سوی مراجع قضایی را بتوانند تامین نمایند،و آزاد شوند.

 

 • اجاره سند برای آزادی زندانی تعزیرات
 • قیمت اجاره سند برای تعزیرات
 • وثیقه گذار برای تعزیرات
 • وثیقه گذار برای تعزیرات در تهران
 • نمونه قرار داد اجاره سند برای وثیقه زندانی
 • اجاره وثیقه در تعزیرات
 • سند جهت اجاره برای وثیقه زندانی
 • سندگذار برای تعزیرات(کالای قاچاق)

این موضوع قابل ذکر میباشد که،تهیه سند برای زندانی و فروش آن بعنوان وثیقه آزادی زندانی امری میباشد که نیازبه تجربه زیادی دراین زمینه دارد تا مبادا هم برای خانواده هایی که نیاز به سند اجاره ای دارند،و هم سند گذار در دادگاه و دادسرا برای آزادی زندانی مشکلی بوجود نیایید.

قیمت اجاره سند برای وثیقه زندانی درتهران و شهرستان ها باتوجه به مبلغ ارزش سند و قرار وثیقه ای که برای متهم در نظر گرفته شده است،در نظر گرفته میشود. در اینصورت میباشد،که خانواده های برای هر سند اجاره ای که نیاز دارند باید مبلغ متفاوتی را پرداخت نمایند.و پس ازقرارداد اجاره سند برای وثیقه زندانی در تهران و شهرستان ها میتوانند سند مورد درخواست خود را تامین نمایند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۴:۴۳
آریا مهر