sanad.zemanat

اجاره سند برای آزادی زندانی

sanad.zemanat

اجاره سند برای آزادی زندانی

اجاره سند و وثیقه ملکی شش دانگ و معتبر جهت ضمانت آزادی زندانی در دادگاه و دادسرا برای آزادی زندانی

آخرین مطالب

۱ مطلب با موضوع «تعریف ‌ضمانت ‌اعسار و معسر کیست؟» ثبت شده است

اجاره سند برای ضمانت اعسار-سند اجاره ای برای زندانی

 لازم ‌است ‌برخی ‌از اصلاحات‌ و تعاریف‌ حقوقی‌ مربوط‌ به‌ شخص‌ بدهکار،توانایی‌ های ‌پرداختی ‌که ‌قانون‌ برای‌ این ‌افراد در نظر میگیرد ‌را بدانید...

 


قیمت ‌سند اجاره ای برای زندانی -وثیقه ‌گذار ‌و شخص‌ معسر-وثیقه-سند اجاره ‌ای‌ برای ‌ضمانت‌ اعسار.

 وثیقه‌ اجاره‌ ای ‌برای ‌ضمانت‌ اعسار ‌در تهران-سند اجاره‌ ای ‌برای‌ ضمانت‌ اعسار در کرج.

 وثیقه‌ اجاره‌ای ‌در تهران-سند اجاره‌ ای ‌در تهران-سند گذار برای‌ ضمانت ‌اعسار-تهیه ‌سند

برای ‌ضمانت ‌اعسار.

 

 به‌ چه ‌کسی‌ معسر میگویند؟

 معسر به‌ کسی‌ گفته ‌میشود که ‌به‌ دلیل‌ نداشتن ‌مال ‌و یا نتوانستن ‌پرداخت ‌بدهی ‌خود،

 امکان پرداخت ‌هزینه‌‌‌های‌ محاکمه‌ و یا بدهی‌های ‌خود را ندارد.

  "اعسار"

 اعسار‌ را‌ به ‌سختی ‌و رنج ‌و نداشتن ‌معنی‌ کرده‌اند،پرداخت ‌بدهی‌ها و قرضهایش‌ ندارد.

 این‌ شخص‌ دچار اعسارشده ‌است،و امکا‌ن ‌باز پرداخت‌ بدهی‌های ‌خود را ندارد.

  بدانید(سند اجاره ای برای زندانی)

 با‌ تعریفی ‌که‌ از ‌معسر شد دریافتیم ‌که‌ این‌ شخص‌ حتی‌ ممکن ‌است‌ از پس‌ هزینه‌های‌،

 دادرسی‌ خود برنیایید و نتواند برای‌ احقاق‌ حق‌ خود وکیل ‌بگیرد،

 که ‌در اینمواقع ‌با مراجعه ‌به ‌مراجع ‌قضایی‌ میتواند وکیل‌ معاضدتی‌ بگیرد. 

 تعریف‌ وکیل‌ معاضدتی

 هنگامی‌ که ‌شخصی ‌توانایی ‌پرداخت ‌حق‌الوکاله ‌را نداشته‌ باشد میتواند از کانون ‌وکلا،درخواست ‌وکیل ‌معاضدتی ‌نماید.کانون ‌پس‌ از بررسی‌ شرایط ‌‌‌شخص ‌متقاضی،‌برای‌‌ وی‌ وکیل ‌معاضدتی ‌در نظر میگیرد،این‌ وکیل ‌مخصوص ‌افرادی‌ میباشد که،قادر به‌ پرداخت ‌هزینه‌ها‌ی‌ وکیل‌ نیستند،چون ‌وکیل ‌معاضدتی‌ حق‌ دریافت‌ هیچ‌ نوع ‌وجهی ‌تحت‌ عنوان ‌حق‌ المشاوره،حق ‌الوکاله ‌و...را به‌ غیر از هزینه تمبر دادرسی ‌از موکل ‌خود ‌ندارد.

 

مشاوره جهت ‌سند اجاره ای برای زندانی

09393718833

09211995923

 بدانید(سند اجاره ای برای زندانی)

قانون‌ مربوط به‌ اعسار اولین ‌بار در ایران ‌سال 1313 تصویب ‌شد.این‌ قانون ‌دچار اصلاحاتی ‌شد.با توجه ‌به ‌این‌ قانون ‌میتوان ‌به ‌ماده 652 قانون ‌مدنی،‌اشاره‌ کرد."در زمان ‌طلب‌ کردن ‌بدهی ‌حاکم ‌با توجه ‌به ‌اوضاع و شرایط ‌شخص‌ مقروض‌" مهلت ‌یا اقساطی ‌را قرار می دهد.

 چه‌ کسی ‌میتواند‌ دادخواست ‌اعسار بدهد ؟

 فرد اگر ‌بنا به‌ گفته ‌خودش‌ دچار اعسار شده ‌است‌ نمیتواند نزد دادگاه ‌درخواست‌ اعسار بدهد.فردی‌ میتواند ادعای ‌اعسار بدهد که،شخصی‌ طلبکار برعلیه ‌او شکایت‌ کرده ‌است.هنگامی ‌که ‌ادعای ‌اعسار معسر تایید شد، رای‌ نهایی ‌برای‌ قطعیت،‌محکومیت‌ بدهکار و اجرائیه‌ از طرف‌ دادگاه‌ صادر میشود.و فرد میتواند جهت آزادی از سند اجاره ای برای زندانی استفاده نماید.

‌خانواده‌ محترم ‌زندانی ‌وبلاگ ‌ما با هدف ‌خیرخواهانه‌ و آزادی ‌زندانیانی ‌که،
 نیاز بهسند اجاره ای برای زندانی،وثیقه‌،ضمانت‌ با وثیقه ‌در ‌دادگاه‌ و دادسرا جهت ‌آزدی ‌خود دارند،ایجاد شده‌ است.

 خدمات‌ گروه‌ مشاورحقوقی ‌رستا جهت ‌ضمانت ‌آزادی‌زندانی

 •  اجاره‌ سند برای ‌ضمانت ‌آزادی ‌زندانی
 • اجاره سند برای ضمانت اعسار
 • قیمت‌ سند اجاره‌ای ‌برای ‌زندانی
 • تهیه ‌سند اجاره‌ای ‌برای‌ زندانی
 • سندگذار برای ‌ضمانت ‌اعسار
 • وثیقه‌ گذار برای‌ دادگاه ‌و دادسرا
 • اجاره‌ سند برای ‌دادگاه ‌و دادسرا
 • نمونه‌ قرار داد اجاره ‌سند برای ‌زندانی
 • قیمت‌ وثیقه‌ برای ‌ضمانت ‌اعسار
 • وثیقه ‌برای ‌ضمانت‌ اعسار
 • وثیقه‌ برای ‌آزادی ‌زندانی‌
 • ارائه‌ سند برای ‌ضمانت ‌اعسار

  کسانی ‌که ‌به ‌دنبال‌ آزادی ‌زندانی ‌خود هستند،و لازمه‌ این ‌آزادی ‌با ارائه ‌وثیقه،سند اجاره ای برای زندانی به ‌دادگاه ‌امکان‌ پذیر میباشد،ما آمده‌ایم‌ تا این ‌دغدغه ‌شما‌ را حل‌ نماییم.

سند اجاره ای برای زندانی

 متهمینی‌ که ‌نیاز‌ به ‌وثیقه‌ ملکی ‌جهت ‌ضمانت ‌اعسار-سند اجاره ای برای زندانی خود دارند، دیگر نگران ‌نباشند،ما با اجاره ‌سند برای ‌وثیقه ‌زندانی ‌این‌ مشکل ‌را حل ‌کرده‌ایم.


 

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۵۳
آریا مهر